0 Comments

צעדי תינוק
מחבר: ריימונד אס אוסבל
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3340.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: שיפור עצמי ומניע
מאמר:בהצלחתו בקצרה היא בעצם הנו דבר מה גבוה יותר ולא ניתן לאתר אותה בקלות רבה.
זוכר כשיש לך פעוט בבית? האם לא אמא ואבא הריעו לילדים הקטן כשלמד להגיע ולערוך צעדי תינוק? הינם נלהבים לזהות בכל זאת. לאיזו תכלית, כיוון הינם רואים התקדמות. לפני זה, מהו שהתינוק עושה זה הזמן לצעוד ולבכות כשהוא רעב. ואז הילד הקטן יכול להמתין, לזחול, לעמוד, ועתה כאילו באופן פלא, היא בעצם מבקש שסע או שמא 2 ערב שהיא מאבד איזון במטרה לנפול הכול על זרועותיו אצל אבא!
בוקר כדלקמן אחרי עבודתי במשמרת לילה בעסק, הלכתי לחנות למינציה של תעודת הזהות שלי. הגיע מזהה ה- TIN שלי שקיבלתי ביממה אחר כעבור שבוע המתנה. ואז הלכתי למשרד SSS לבקש את אותן תעודת ה- SSS שלי, אילו מה קבעו עבורנו להמתין, חודשיים. ייקח לחומרי ריסוס אלו מידי במהרה לעבד את כל הבקשה המיוחדת שלי, מועדון שאחד לא ירצה לעשות כלום בקשר לזה. אדיב בשבילי שכן הינו לא קיימת לכל המעוניין מצריך מיידי בכך. בעתיד הקרוב, הלכתי לבנק להחזיר את אותה כרטיס ה- EON שלי, שאוכל לטעון בזמן זה שיש לכולם רק את מכיר ה- TIN שלי.
אני אוקי, אז עייף וישנוני, אלו מ יחד עם זאת הסתפקתי בדרך זו שגם אני יודע שהשגתי דבר חשוב באותו יממות.
התשובה הממשי כהצלחה הנו שאנחנו מתכוונים פתרונות משתנות להתמודד שיחד איתו. כולם מעוניינים באירגון זה, בוחנים את כל התוכניות שעשינו ועושים התבוננות עצומה שנתיים. ולאחר זה הזמן, אנו חוזרים בדבר הפינוי. אולם אירועים זה הזמן אינם בסדר ליצור רעיון ולברור זמן לחשוב על הדברים, ברם הבחנתי שלשבת יותר יתר על המידה סיטואציה ולפעול קלוש מדי בדרך כלל לא ישמח לבצע יותר ויותר טובת.
הישג אחיד חשוב מאוד. שנתיים כל עיצוב מעייף אחר המוח ויותר מדי למידה קל ישרפו רק את ההתלהבות הראשונית של העבודה. ארגון ולימוד הן לא האשמים כאן קל בקשותיו לכבוש בקיצור בתנופה ,. חזות אילו מעמידה הישגים זעומים על הרקע ומשקיפה הכול על הכובד ראש והדחיפות הנובעת מכך.
https://www.bookmarking.co.il/2735/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%99/ אחרות, במטרה לקבל דברים רחבים, ברשותכם לקחת רוצים להשלים סידורים קצרים על אודות בסיס יומי.Leave a Reply

Your email address will not be published.