Ad_Copy_Sparklers___10_Ways_to_Spark_Interest_in_Your_Customers

0 Comments

העתקות מידע נוצצות 10 אזורי להפסיק את שנתם של מעורבות על ידי לקוחותיך

393

סיכום:

הוסף ניצוץ זעיר להעתק המודעה של העסק והגדיל את אותן המכירות של החברה.

מילות מפתח:

כתיבה, העתקת מודעות, הגדלת הזמנות, עסקאות

חברת המאמר:

הוסף ניצוץ קטן להעתק המודעה שלך והגדיל את אותם המכירות של החברה שלכם. התחל עכשיו אלו שיש להן זכוכית או לחילופין יותר מהטכניקות המנוסות הנוספים.

<b> 1. מכתב בצורת טקסט יד. </ b> כתוב את אותם המודעה של החברה על פיסת נייר סרוק את אותה, בצע אופטימיזציה שלה ואז פרסם את כל המודעה במאמר העכשווי של העסק שלכם. תמלול והקלדה של החברה שלכם יגדלו תמיד כשתוסיף מגע פרטי.

<b> 2. פרסם מגוונים מפורסמים או גם בעלות גבוהה. </ B> רישום משתנים מפורסמים או אולי יקרים שדרשו ממך בעותק המודעה של העסק שלכם מעורר עניין ואמון. נוספים יחשבו שאם אנשים הללו קנו ממך קדימה על החברות לסמוך וכדלקמן הכול על אתה ולרכוש את המוצרים שלך. ודא שאנחנו מקבל כל אישור מקליינטים של העסק לפני שתפרט אשר באתר שלך ראשית.

<b> 3. מסך המגע עבודות לפני ואחרי. </ B> המחשב הביתי בראשית הדרך את אותה תמונות של הנזק. מלבד זה הזמן הראה את אותו התמונה שמראה על שום מה המוצר של החברה שלכם פותר את אותה התקלה.

<b> 4. סקירה. </ B> בסיסי הזמנה אודותיך, החברה שלך או אולי מוצר הטיפוח שלכם ישרה של העסק שלך כבוד אצלך הזוג. הגדלת האמינות מגדילה את אותן המכירות.

<b> 5. המחשב הביתי חשיבות. </ B> כשיקרה החברה שלך מכיל בונוסים בחינם בעותק המודעה שלך, ציין וכדלקמן את אותה תשומת לב הדולר בתוספת ל מידי בונוס.

<b> 6. שכור איש המקצוע שמירה עקבית. </ B> שכור גורם מפורסם שיתמוך במוצרך או אולי בשירותך. ודא שהאדם קיים נכון לקהל היעד שלך. כלול את אותו התמונה מיוחד עם הצהרתם בעותק המודעה של החברה שלכם.

<b> 7. כלול אחר התמונה של העסק. </ B> הצגת עוזרות שאתם הן לא מסתיר מאחורי עותק המודעה שלך תגדיל את אותה אמונם. כלול והן את כל יום יומי הקשר שלנו מלמטה לתמונה והצהרה קצרה או לחילופין הצעת סכום.

<b> 8. תרום אחוזים לצדקה. </ B> אמור ללקוחותיהם יכולים להתאים של החברה שלכם בעותק המודעה שלכם שכן תתרום אחוז מסוים מרכישתם לעמותה ספציפית. השקעה הנה תהיה לחומרי הדברה אלו שאכפת לעסק שלך מאנשים. הנם מיוצרים מ רגיל להדפיס את אותו המוצר שלנו כדי להרים תרומה לצדקה הנה.

<b> 9. שאל שאלות בהחלט והוא לא. </ B> שאל לקוחות פוטנציאליים פוטנציאליים הרבה מאוד כן וללא שאלות בעותק המודעה של החברה. השאלות זקוקו לרשום לחומרי הדברה אלו אחר הנזק כלשהו, לספר על מה מוצר הטיפוח של העסק שלכם פותר את אותו הבעיה מסוים ולגרום לחומרי הדברה אלו ליצור העניין איכותית באופן אינם בהכרח יזכו את אותו המוצר של העבודה.

<b> מספר. הצע פרס. </ B> נועד לקונים ראויים שהם יזכו פרס ללא תשלום באופן הינם יהיו את אותם חמש המילים בעותק המודעה שלכם שאיות שגוי או גם מאוית לאחור. ככל שאתה יכול לשמור על אודות מישהו שקורא אחר העותק של העבודה הסיכוי שהוא ירכוש מצויין שנתיים

Leave a Reply

Your email address will not be published.