2006_Jeep_Commander__7_Passenger_Trail_Trekker

0 Comments

מפקד הג’יפים 2021: מסע שבילי הנוסעים 7

428

סיכום:

מפגש בנות המפקד, בכל 7 הנוסעים החדשים בקרב ג’יפ דירגו כאלו ודוברים.

מילות מפתח:

החלקים של ג’יפים, חפצי ג’יפים, ג’יפ מפקד, ג’יפ צ’ירוקי, ג’יפ רנגל, ג’יפ ליברטי, ג’יפ

אירגון המאמר:

גמר גמר ג’יפ עשה זו. תמלול משפטי ‘יפ בעלות מיקום בידי 7 נוסעים זמין מעכשיו בקרב סוחר הקרוב לביתכם. המפקד, שהיה זמן יצרן של רכבי מקום גבריים, נכון לצורתו כי תצליחו להסיר אודותיו בנוחיות מרבית מהכביש מורכב בכביש המהיר. בשונה לחלוטין לדגמים הולכי רגל 2 שנים, המפקד נראה בכל צורת את אותם האוטו המחוספס שהוא. לאוהדי ג’יפים הזקוקים למקום האחר המפקד הוא בא בהמעה אזור בלתי מעשי בשום ג’יפ מאותו רגע של שה- Wagoneer פרש לפני דור. למה שלא נסתכל המתארת את ג’יפ מפקד 2021, המוקד לסקירה זו.

אז לאיזו תכלית לבחור ג’יפ שיש להן שבעה נוסעים? להעניק לקליינטים ספורט לבחור, היא מטרת ה. עם דגמים ישנם המסוגלים להסיע אלא 6 נוסעים אם הרבה פחות, המפקד עונה על אודות הדרישה לדגם רב 2 שנים. במקום לבזבז מכירות ל- GM אם פורד, ג’יפ עלול עכשיו לספק מכונית שימנע תמלול הקלטות בעברית .

המפקד נראה הרבה כגון הצ’ירוקי, שפרש בין השנים 2001 כעבור ריצה בידי 18 שנה. הצ’רוקי הקופסתי נעשה מועדף אצל שונים והמפקד משלב הצלחה את אותם מרמז הצ’ירוקי וסגנון גוף האדם.

כשמו כן היא, המפקד לא חיה רבה. באורך אצל נוסף סנטימטרים בלבד מהגראן צ’ירוקי, המפקד ירצה לעשות ניצול של בשוק הרחב התהליך בלי להתקין כמות אדירה בידי תפזורת.

<b> התכונות העיקריות של המפקד כוללות: </ b>

<li> 3 נתיבי מנוע: V6 בנפח 3.7 ליטר; 4.7 ליטר VI MPI; 5.7 ליטר HEMI גבוה יותר עקירה

<li> כמה נתיבי הילוכים: זוג צעיר של עשר אוטומטיות מהירות

<li> 3 מוצרי צריכה הנעה לארבע גלגלים

<li> בלמי דיסק 4 גלגלים בגלל נעילה

<li> 3 מוצרים סאונד: סטריאו AM / FM בנות נגן CD ופקדי מחלפים; רדיו סטריאו AM / FM שיש להן נגן CD / MP3 In-Dash 6-דיסק; או מערכת ניווט GPS בנויה על DVD בעלות מחליף 6-CD / MP3

<li> מושבי עור מעוטרים או שמא דלי

<li> כריות אוויר צדדיות משלימות בכל השורות

<li> הכלים המקצועיים הקונבנציונלי כללי חיבור אוויר, מושבי דלי, עוצמה כל וכיוצא בזה ‘.

ג’יפ מייחס לבעלים כושר להעסיק בדגם Commander אחורי גלגלים רגיל או אולי בדגמי 4×4. סכום הבסיס בעבור מפקד רמת הדלת הראשית שמתחיל לעסוק בענף בקצת יותר מ- 28,000 $ אך ה- Commander Limited המועמס השלם קמעונאי בקצת לא ממש מארבעים אלף. מחירי המפקד שווים למחירים בכיתתו.

קוראים לי חובב את אותם העניין שג’יפ עשה אלו שיש להן המפקד וחושב שגם אני תייצר. למרות זאת, קוראים לי עוצר אחר נשימתי כשג’יפ מתכונן לציין רק את הדגם הראשוני הכולל (חילול הקודש) בשנה הבאה; בינתיים המפקד ממשיך את אותה אמונה ישנה הג’יפים בבדיקה רבה ובסיום לב.

Leave a Reply

Your email address will not be published.