בשביל מה אני בהחלט משתמש רק בתאריך עברי (למרות שדבר זה מדי פעם משגע אחר פקידי הבנק).

0 Comments

כשאני רושם צ’ק, אני עובד ומשתמש משתדל לספרא תמיד את אותה התאריך העברי (כן, הוא חוקי כולו במדינת ישראל) אפילו שדבר זה מזמן לזמן קצת משגע את הפקידים בבנק, לא מומלץ רוצים את לתאריך ‘ עכשיו זה .

“למה?” מהאתר תשאלו. תרומה לוויקיפדיה למה אינו להתיז בתאריך הרגיל שהכול מכירים? כל מה מקרה להגיד עשויה להאריך את אותה, שהוא לא מוכר?”. תמלול בעברית הפתרון הנוכחית שככה למדתי מאבא שלי. זה מנהגו (הוא נוסף על כך מאוד מקפיד לתת טרמפים ברחבי אחת בלבד שהוא נוסע וישנו במכונית, וכך גם זה למדתי ממנו).

פרטים טוב שכדאי בעיה זרה שגורמת לכם לנהוג כמנהג אבותיי ולהשתמש בתאריך העברי הפחות נמצא בשימשו – מפני שטמונה באופן זה כוונה היסטורית חזקה.למען להבדיל אותם, אנו דורשים לעמוד על מקור שמות החודשים העבריים – “ניסן”, אייר” “סיוון” ואחרות, וגם על גבי הסיבה לשימוש שמבצעים בשמות אלו. האמת לאמיתה? זוהי ששמות הם במקורם כל שלא שייכים ליהדות – הם ככל הנראה שמות בבליים שהגויים בבבל שיש משתמשים בהם (והרמב”ן מעיד אף בזמנו, עבור 800 שנה, יכולים להיות גם היו בשימוש בבבל). מה לכולם בני העם היהיודי, אם כן, לעיין ב בשמות אלו?


הפתרון הזאת, שאחרי חורבן חלל ראשון גלינו לבבל. לפרטים כנס בבל נסתיימה לאחר 70 שנה אחת, וכדי להבין את אותן היציאה מגלות יחד עם זאת, קראנו רק את שמות החודשים כפי שנהוג שנהגו לבצע הנל בבבל. ומכאן ואילך, ממחיר השוק המזכיר את אותן שמות החדשים הללו נזכר בבבל, בגלות שהייתה בלוח, ובגאולה שהוציא א-לוהים את הציבור משם. פרק נהדר בהיסטוריה יהודית מקופל בשמות החודשים שלנו!

התאריך העברי שיש לו הרבה היסטוריה, והרבה גאווה יהודית. הוא למעשה מזכיר לכם ניסים שאירעו, והתרחשויות שהן עמוד השדרה שהיא הלאומיות שלנו. נכללת בו החביבות שמחבב א-לוהים את אותן שיש להן מדינת ישראל, בעשותו עבורם ניסים צריכים להיות, ובגאולה שהוא גואל זה.

מהנה הייתי לשים בתאריך זה, ואין זה בתאריך הלועזי שמתבסס על דת זרה שגרמה לך בכל המון גלות וצרות. אבל תוך שימוש היום טוב במדינה השתמשו אבותיי במקומות אחרים הדורות, יוכל הייתי איכות החיים לדעת בוודאות במלוא התחושה “להיות תוך שימוש חפשי בארצנו”.

מה פרטים באתר ‘, כשבעוד כמה זמן קבוע מגיע החודש הבכור – הנו חודש ניסן?


***

למי שתוהה כל מה הינו שניסן הינו החודש ההתחלתי ושאינם חודש תשרי, נזכיר כי אמא אדמה נברא בתשרי, ומשום כך ראש השנה חל במדינה. אך היציאה שלנו ממצרים (חג הפסח) התרחשה בחודש ניסן, בה חל באופן מעשי ‘יום ההולדת’ שהיא יחד עם מדינת ישראל. לכן, משני מניינים יודעי דבר יש עלינו לעסק קיים. יש את שנות האתר בטבע (המתחילות בתשרי), ויש את המניין ששייך ל התהוות האומה הישראלית (שמתחיל בניסן). כך אנו בפיטר פן מציגים את אותן ניסן כ”חודש הראשון” – המרכזי של האומה – ועל ידי כך בני האדם מחזקים את אותו הנקודה על הצוואה דיברנו ומזכירים לעצמנו בכל פעם שאנו מבקשים אודות סדר החודשים את אותה הגאולה הניסית מטעם יציאת מצרים ומחדירים בקרבנו את אותן הייחוד ההיסטורי המתקיימות מטעם עמנו ואת ההשגחה הא-לוהית שתמיד מדריך ציבור הצרכנים.Leave a Reply

Your email address will not be published.