Alcohol_and_Cancer__Understanding_the_Connection

0 Comments


אלכוהול וסרטן: הבנת הקשר
531

סיכום:


מחקרים עדכניים הראו כיוון הבעיות לסרטן גוברים אצל גברים מנהלי שני משקאות אלכוהוליים ביממה ונשים המחזיקים משקה אלכוהולי שכזה ביום אחד. בעוד שמרביתם שיש מודעים לעובדה שעישון סיגריות מגדיל מאוד את אותם הסיכון לחלות בסרטן, מתבצע קצת בצורה ניכרת שגשוג אודות העובדה שאלכוהול יכול לחמה כמסרטן זהה.
מילות מפתח:


סרטן, הימנעות מסרטן, בריאות, תמלול משפטי למניעת סרטן, הפוגה בסרטן, כימותרפיה, טיפול סרטן, התכנים אודות סגנון סרטן
מרכז המאמר:


מחקרים הראו כיוון הסיכונים לסרטן גוברים בידי גברים מחזיקי משני משקאות אלכוהוליים ביום ונשים המחזיקים משקה אלכוהולי כזו ביממה. בעוד שכולם שיש מודעים לעובדה שעישון סיגריות מגדיל בהרבה את אותו הסיכונים לחלות בסרטן, מתבצע לא הרבה בהרבה שגשוג אצל העניין שאלכוהול יכול לשמש החמה כמסרטן תמידי. <br>

מעצם טבעו ועיצובו, צריכת אלכוהול פוגעת בתאים בגופך. פגיעות הגיע מסוגל לפתח בקלות אחר חלוקה של התאים, לעורר אנזימים הסיבות להפעלת הדפסים מסרטנים מגוונים ולהשמיד חומרי גלם מזינים מורכבים שמשמשים כמונעים מן הטבע לסרטן. <br>

שרוב המחקרים מצביעים בדבר באופן זה הקיים מיזוג חזק מצד אלכוהול לסרטן הוושט, הלוע והפה. יש קשר מוצע, אילו הרבה פחות מוכחים, בין סרטן הכבד, השד והמעי הגס. <br>

בהתאם ל האגודה האמריקאית לסרטן, סרטן הפה דבר שבשגרה הוא פי 6 בקרב משתמשי אלכוהול נותן אפשרות בקרב משתמשי אלכוהול.

<br> ברורה שהרי יותר מידי הראיות הללו מצביעות הכול על המסקנה שעליך למנוע הצטברות מאלכוהול במטרה שתוכל להוריד במידת מה רק את הסיכויים לחלות בסוגי סרטן כמו אלו. <br>

עבור ברוב האנשים השאלה מסתכמת בהחלטה פשוטה: במידה ו היתרונות אצל שתיית אלכוהול ענפים מהגירעון הפוטנציאלי בידי סרטן? והיה אם המיתולוגיה ממשיכה שלא קיימים תרופה לסרטן, השאלה וכרחה ליטול נמוכה למדי לענות. מעט באופן משמעותי אנשים היו נהנים בשתי לילות בשמש שיש להן משפחה והחברים ששותים במהלך שבועות או גם תקופות בקרב סרטן כואב. <br>

במילים לא יוקרתיות, גופנו נועד לרפא רק את למכשיר שלו. ערכת החיסון שלנו נתהוותה כדי לשמור על אודות חיוניות גופנו. עם זאת, כגון יותר מידי בעל מקצוע שונה, המערכת החיסונית שלנו היא לא זכאית לערוך את אותו עבודתה נוספת נעניק לה את אותן הרכיבים הדרושים. <br>

, ההשפעות על ידי אלכוהול, שהיא לא , הסיבות שמרבית האנשים שותים את החפץ, הנו של מקטין את אותן האפשרות בקרב המערכת החיסונית של העבודה לערוך רק את עבודתה. לכן אנשים ששותים אלכוהול יום יומי מעכבים קבוע את אותן יכולתה על ידי מערכת החיסון מיוחד להפיק את אותו עבודתה. תמלול הקלטות לבית משפט lt;br>

התאים של העסק מתחלקים בהכרח וישנו עשר ניכר על ידי אפשרויות אשר בהן התא אפשרי ממאיר. בפועל, כולנו ככל הנראה מפתחים תאים ממאירים המתארת את PSD יומי. יחד עם זה, בו ברגע שהם כבר נודעים למערכת החיסון של העסק כאיום, הינם נהרסים. <br>

הגיע קל כאשר המערכת החיסונית של העסק איכשהו מפספסת את כל האינדיקציות לתופעה זו שתא הופך לבעיה שהיינו מכנים את הפעילות סרטן. <br>

אין שום מחלוקת בקשר עם העניין שביצוע הכול שיעכב את אותם המערכת החיסונית של העסק מגדיל את אותה סיכויינו לחלות. הגיע משונה בצורה משמעותית, יאללה, שכולנו ממשיכים להסתדר בחייכם לאורך מעשים מתמדות המעכבות רק את המערכת החיסונית של החברה שלכם. <br>

בסוף, אנו מוצאים לנכטון לאמוד את כל שהוזכרו להלן שהיינו נבצע וגם את ההחלטות שאולי אנו חווים בעין כלפי התגמולים מומלצים כל עוד הבעיות מומלצים. אלכוהול מקטין את המערכת החיסונית ומערכת חיסון מופחתת מאמיר באופן משמעותי את אותה הסיכוי של החברה לחלות בסרטן. בפעם שמטרתה שתתחיל לשתות אלכוהול, עצור ושאל רק את המערכת החיסונית של החברה באופן היא בעצם האם כך וכרחה להשתכר.
Leave a Reply

Your email address will not be published.