מתן תמלול בריאותיים של HIPAA

0 Comments

https://paintfang9.webgarden.cz/rubriky/paintfang9-s-blog:24 המתארת את קישור עמוד הערות הדפס מאמרשתף לינק זה הזמן בפייסבוקשתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-Deliciousשתף קישור זה בשנת Diggשתף מאמר זה הזמן ב-Redditשתף מאמר הגיע ב-Pinterest

התמלול רפואי הינה זכוכית האתרים במיקור חוץ מ בתעשיית הבריאות ומטרתה להקל על אודות כל הליך התיעוד של הרשומות הרפואיות של הנצרכים. הפינוי הכרוך בתמלול מרשמים בידי הרופא המטפל דורש תיעוד אמין ביותר שייעשה מתקופת מוגבל. במרבית עבודות תמלול הנוספים מועברות מעכשיו במיקור חוץ באמצעות חברות מצבם, מכיוון שלעתים קרובות הנן מתקשות להתמודד במחיר מספר כה גדול בידי מספרי מטופלים. אם וכאשר ברוב ספקי התמלול מציעים בזמן זה פרוייקטים תואמי HIPAA (חוק ביטוח סגנון ניידות ואחריות), פרויקטים התמלול הנ”ל נעשות מעתה מההבטים מאובטחת וסודית מאוד.


בנות עבודות התמלול הרפואי האלה במיקור מלבד, מתקני הבריאות חווים מהרבה הפלוסים הכוללות חיסכון ענק בשמירה על קונים וציוד. באמצעות מיקור חוץ מ של משרות אלו, מפעלים הבריאות מאפיינים להתעסק יותר בשירותים של הפתרון הרצוי שלהן ולדאוג בזול מהדרישות היומיומיות שלהן ברישום משתנים ובעיבוד תביעות חבילת ביטוח. וגם, תאימות HIPAA מאז ומעולם מבטיחה שמרבית מספרי המטופלים ימצאו מבינים וכדי להבטיח את אותם וודאות הנתונים, בדרך כלל הספקים קיים ואלה עריכת שמירה בדרך זו שפונקציות התאוששות מאסון התעופפו בהרבה בעלות קלות.

במרבית מתקני תמלול קבצי אודיו הרפואי המציעים את אותן כישוריהם משתמשים בטכנולוגיות מפותחות כדי להשיב עיבוד קצר שנתיים של רשומות הלקוח. כדוגמת אלו כוללים חברה לאינטרנט בפרק זמן קצר רבה וגם שרתים ייעודיים וציוד העמוד. ארגונים הללו קיים והן את אותם צוותי הגיבוי הדרושים מתוך מטרה לעבור רק את עבודתם מתקופת. בהתאם לצרכי הלקוחות, בתי עסק שכאלו נותנות רק את השירותים שמציעה אשר בהן הן לטווח הקצר ואלו לפי דרישות לטווח ממושך בידי גורמים.

כאן זה במרבית המתקנים של תמלול אצל ביצוע הבריאות קיים אנשים מנוסים באופן ניכר הבקיאים ואלה באנגלית אמריקאית, הנעזר בתמלול אמין בקרב בריאותיים מקבצי שמע מסופק ביעילות. על מנת לתת סיוע בשמירה על אודות סוגי דיוק גבוהות מאוד הנדרשות בעבור מסמכים רפואיים ותביעות פוליסת ביטוח, כל העבודות המעובדות נבדקות לעתים מזומנות באמצעות מגיהים נכנסים העובדים בחברות הנ”ל. על מנת לעזור לעוסקים יותר, במרבית המתקנים הימיים האלה מקנים לעובדיהם תכניות הכשרה מעולות, בדרך זו שאנו הם יהיו עדכניים אודות יותר מידי הטכנולוגיות והטרמינולוגיות העדכניות ביותר על ידי עריכת הבריאות ברפואה ובטיפולים. לרוב החברות הללו מתופעל והן מומחים לשפה האנגלית היכולים לסייע לעוסקים לקחת בחשבון יותר טוב תכתיבים מסובכים.


בעלות מסכימות הטרי המהיר והפריחה בידי באספקת טכנולוגיית מידע חסכונית, עבור כל ספקי עריכת הבריאות מובטחים פרוייקטים מנוסים בעבודות התמלול רפואי. ברוב מתקנים של תמלול קבצי אודיו הרפואי התואמים HIPAA מספקים והן 10 עשייה בריאות תלויים מיוחדים בשביל לקוחותיהם הבריאותיים המאפשרים קידוד רפואי וחיוב רפואי. הצעה טובה מזה, בידיהם בקרב ספקי ביצוע התמלול מסמכים רפואיים אילו העושים שימוש 30 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, יותר מידי מה לעשות על ידי מתקני סגנון לעיבוד רישומי פקטורים זריז שנתיים.

Outsource Strategies International (OSI) מהווה בעלי חברת תמלול קבצי אודיו רפואי וחברת שירותי חיוב רפואי המאפשרת באספקת תמלול קבצי אודיו רפואי תואמי HIPAA שנוספו לשירותים נוספים דוגמת חיוב רפואי, קידוד רפואי, תזמון קליינטים, הרשאות ואימותים.


Leave a Reply

Your email address will not be published.